Uitfasering koudemiddelen

koudemiddelen

Het Europees Parlement nam in 2014 een nieuwe wet aan om het gebruik van synthetische koudemiddelen in koelapparatuur terug te dringen en uiteindelijk volledig uit te bannen. Deze uitfasering koudemiddelen moet in de komende jaren gebeuren en kan grote gevolgen hebben voor uw koeltechniek. Vink adviseert het gebruik van alternatieve duurzame koudemiddelen.

F-gassen schadelijk voor milieu

Er wordt al jaren veel gediscussieerd over het gebruik van schadelijke koudemiddelen. Gangbare koudemiddelen, zoals R404A, R22 en R507A en in mindere mate R134a, R407 en R410, tasten de ozonlaag aan en vergroten zo het broeikaseffect. Het effect van gassen op basis van fluorkoolwaterstof, ofwel F-gassen, zijn schadelijk voor het milieu vanwege een opwarmend effect dat wel 23.000 maal sterker is dan CO2.

Versnelde uitfasering koudemiddelen

Dit is de reden dat de Europese Unie heeft besloten tot een versnelde uitfasering koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof. Het gaat hierbij om de zogenoemde F-gassen of HFK’s die vaak worden gebruikt in de koeltechniek.

Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?

Deze nieuwe Europese wetgeving kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het gebruik van koeltechnische producten binnen uw bedrijf. De kans is groot dat er de komende jaren flinke tekorten zullen ontstaan aan synthetische koudemiddelen. Dit zal de prijs van koudemiddelen opdrijven en het gebruik van de koelinstallatie duurder maken. Een goede reden om eens kritisch naar uw koelinstallatie te kijken.

Mooie alternatieven

Gelukkig zijn er mooie alternatieven voorhanden. De nieuwe wetgeving op de uitfasering koudemiddelen dwingt om te kijken naar duurzame oplossingen. Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, butaan of ammoniak zijn goede opties die het milieu beschermen. Bovendien zijn alternatieve koudemiddelen op de langere termijn energiezuiniger en dus goedkoper.

Vink biedt milieuvriendelijke koeloplossingen

Vink houdt zich al jaren bezig met duurzame koeloplossingen, niet alleen vanwege de uitfasering koudemiddelen maar ook om beter zorg te dragen voor het milieu. Daarom vermijdt Vink al een aantal jaar het gebruik van de schadelijke koudemiddelen R404A en R507 in nieuwgebouwde koelinstallaties. In de afgelopen jaren heeft Vink ruime ervaring opgedaan in het bouwen van koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen. Vanuit deze kennis geven we u graag advies.

Meer informatie over gebruik koudemiddelen?

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Europese regelgeving voor koelinstallaties in uw bedrijf? We zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 0182-342 239.

Hoe kunnen we u helpen?

+31 (0) 182 342 239

De oplossing