Natuurlijke koudemiddelen

Duurzaam001

Natuurlijke koudemiddelen

CO2 koelinstallatie

Vink gelooft dat het gebruik van natuurlijke koudemiddelen dé toekomst is voor de koeltechniek. Voorbeelden van deze koudemiddelen zijn het veelgebruikte ammoniak (NH3), het hervonden CO2 en propaan (R290). Al deze middelen vormen een milieuvriendelijk alternatief voor chemische producten.

Belang van ontwikkeling en innovatie

De technische mogelijkheden gaan steeds verder. Daarom houdt Vink zich intensief bezig met het (verder) ontwikkelen van kleine en middelgrote koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen. Een voorbeeld is de CO2 koelinstallatie. Natuurlijke koeling wordt voor grote installaties al op grote schaal gebruikt.

Waarom natuurlijke koudemiddelen?

Het gebruik van natuurlijke koelmiddelen, zoals bijvoorbeeld het CO2 koudemiddel, is belangrijk voor het behoud van het milieu. Deze middelen zijn namelijk niet schadelijk voor de ozonlaag. Natuurlijke koelmiddelen zijn middelen die als stof vrij in de natuur voorkomen. Ze dragen minder bij aan het broeikaseffect, omdat de gunstige energetische eigenschappen vaak tot een lagere indirecte CO2 uitstoot leiden.

Een CO2 koelinstallatie is milieuvriendelijk

Bent u op zoek naar een CO2 koelinstallatie? Vink heeft veel ervaring in het bouwen van natuurlijke koeling zoals milieuvriendelijke koelinstallaties met CO2 koudemiddel en installaties op basis van ammoniak of andere natuurlijke koudemiddelen.

Een CO2 koudemiddel is veilig

Het CO2 koudemiddel is uitermate geschikt voor een duurzame koeling, omdat het tot de veiligste koelmiddelcategorie, categorie A1, behoort. CO2 is toxisch noch ontvlambaar. Bij de installatie en de werking van een CO2 koelinstallatie moet dan natuurlijk wel zorgvuldig voldaan worden aan alle regelementen op het gebied van veiligheid, maar dat geldt voor alle koelinstallaties.

Installatie met natuurlijke koudemiddelen

Al deze natuurlijke koelmiddelen vormen een goed en milieuvriendelijk alternatief voor de chemische producten die tot voor kort standaard gebruikt werden. Bovendien gebruiken systemen met natuurlijke koelmiddelen in de meeste gevallen minder energie dan systemen met synthetische koudemiddelen. Dat resulteert in een lagere energierekening.

Kies voor natuurlijke koeling

Natuurlijke koeling is een goede keuze als u zoekt naar een duurzame en betaalbare oplossing. Vink Koeltechniek heeft veel ervaring in het bouwen van koelinstallaties waarin natuurlijke koudemiddelen gebruikt worden. Duurzame koeling is een goed alternatief, dat op lange termijn energiezuiniger en efficiënter is dan koeling met schadelijke, synthetische koudemiddelen.