Vink staat voor duurzaam & MVO oplossingen | VInk Koeltechniek

Vink staat voor duurzaam

Milieuvriendelijke oplossingen

Vink Koeltechniek staat voor duurzaamheid en zet energiebesparing en innovatie voorop. Altijd op zoek naar milieuvriendelijke koeltechniek oplossingen!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vink Koeltechniek staat voor duurzaam ondernemen en zoekt energiebewuste oplossingen die goed voor mens en milieu zijn. Natuurlijk voert Vink ook zelf een duurzame bedrijfsvoering: zo wordt er gebruik gemaakt van warmteterugwinning op de ventilatie, zeer goede isolatie van pand, LTV vloerverwarming, zonnepanelen op het dak, een luchtwarmtepomp en automatische verlichting.Energiebesparend
Door te kiezen voor een zuinige koelinstallatie en hoogwaardig isolatiemateriaal van de koelcellen, wordt minder energie verbruikt. Een installatie is ook duurzamer door gebruik van topkwaliteit materialen die goed te onderhouden zijn. Daarnaast kan er bezuinigd worden door gebruik van warmteterugwinningsystemen en installatie van zonnepanelen.

Zonnepanelen

Vink Koeltechniek is gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen omdat koelinstallaties bij uitstek geschikt zijn om op Photo Voltaic panelen (zonnecellen) te werken. Immers hoe warmer en hoe meer zon buiten des te meer de koudevraag binnen. Naast warmteterugwinning, is dit een ideale manier om extra rendement uit uw bedrijfshuisvesting te behalen.

Warmteterugwinning

Warmteterugwinning is het hergebruik van de warmte die in afvoerlucht of afvoerwater zit. De energie die zo wordt onttrokken aan de koelinginstallatie kan worden hergebruikt voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor de verwarming van een kantoorpand, zwembad of boiler. Zo wordt de koelinstallatie zo efficiënt mogelijk gebruikt en nemen uw energiekosten af. Neem contact op met Vink Koeltechniek voor de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Natuurlijke koudemiddelen voor behoud van milieu

Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen is belangrijk voor behoud van het milieu. Veel oudere koelinstallaties gebruiken echter nog het koudemiddel R22. Het middel tast de ozonlaag aan en levert een grote bijdrage aan het broeikaseffect. Reden voor de Europese Commissie om het middel uit te faseren en vanaf 2015 definitief te verbieden. Het is nu al niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries- en airconditioninginstallaties met het koelmiddel R22 bij te vullen met nieuw R22. Er mag alleen nog bijgevuld worden met geregenereerde (teruggewonnen en bewerkte) R22. Vanaf 2015 mogen R22 servicekoudemiddelen helemaal niet meer gebruikt worden. Per bedrijf moet een installatiegerichte strategie voor de uitfasering van R22 uitgezet worden. Voor eigenaars van koel- en klimaatinstallaties is het noodzakelijk om nu actie te ondernemen omdat het geregenereerde koelmiddel R22 steeds schaarser wordt en dit uitval van installaties tot gevolg kan hebben. Vink Koeltechniek denkt graag met u mee welke oplossing voor uw bedrijf rendabel is.

Tips om energie te besparen

Een koelinstallatie of vriescel is veelal een grote energieverbruiker binnen een bedrijf, daarom is het belangrijk om na te gaan hoe zuiniger kan worden gewerkt. Vink kan langskomen om vrijblijvend te adviseren hoe u de energiekosten naar beneden kunt krijgen. Er kan al veel bereikt worden door koudeverlies in de koelinstallatie tegen te gaan. Bijvoorbeeld door gebruik van automatisch sluitende deuren, tochtgordijnen en luchtsluizen. Ook is de verlichting in een koel- of vriescel van invloed: LED-verlichting geeft veel minder warmte af dan TL-verlichting. Bovendien verbruikt LED-verlichting minder stroom en is de levensduur zo'n 10x langer dan van TL verlichting.

Hoe kunnen we u helpen?

+31 (0) 182 342 239